Select Page

Naše poslanstvo & vizija

Naše poslanstvo in vizija je spodbujanje kritičnega razmišljanja med Slovenkami in Slovenci

Slovenska družba je po našem videnju zelo polarna. Klerikalno – liberalno, tradicionalno – progresivno, partizansko – domobransko, versko – komunistično, pro Janša – anti Janša, zadnje čase še cepilci – proticepilci…

Slovenke in Slovenci se radi poslužujemo lažje in krajše poti. Poiščemo si močno osebo ali institucijo, ki se ji pustimo prepričati in ji potem zvesto ter slepo sledimo. Stoletja avstrijske in katoliške nadvlade sta to držo oblikovali in jo vzdrževali. Te osebe ali institucije si na dolgi rok ohranjajo zveste sledilce tako, da jih aktivirajo v boju proti zunanjemu sovražniku – “tistim grdim tam zunaj”.

Razdeljeni in v družbene podskupine ločeni ljudje trošimo svoje moči za ideološki boj, namesto da bi gradili vključujočo družbo, ki bo delovala v korist vseh in za vse.

To ni dobro za prihodnost bodočih rodov Slovenk in Slovencev, za prihodnost Slovenije.

To se mora spremeniti.

 

Vizija

Pri Moje mnenje je: menimo, da je svoboda posameznika temelj sodobne demokratične družbe. Ne le svoboda, da lahko delamo, kar menimo, da je dobro in prav, temveč tudi svoboda misli in svoboda, da si sami oblikujemo svoja mnenja. Svoboda, da se poslovimo od sledenja drugim in si sami oblikujemo svoja stališča. Za to pa je potrebno kritično mišljenje in kvalitetne informacije. Šele s temi si lahko oblikujemo kompetentna mnenja in sprejemamo informirane odločitve.

Svoboda mišljenja je temelj razvoja družbe. Kritično razmišljanje posameznikov pa je pogonsko gorivo tega razvoja.

Moje mnenje je: se bo trudil med slovensko govoreče prinašati razmišljanja in novice, ki jih drugi mediji zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne želijo prinašati ali pa zanje niso komercialno zanimivi.

Poleg tega bomo poskušali objavljati kritično razmišljujoče članke o tem in onem. Seveda bomo več pozornosti namenjali temam, ki so zanimive tudi nam samim.

Trudili se bomo objavljati prevode in reference na objave velikih svobodomiselnih mož in žena, ki so že pred nami cenili svobodno, kritično mišljenje in odkrivanje novih obzorij. Njim dolgujemo vse. Ta spletna stran je poklon tem pionirjem.

Kdo smo?

Naša ekipa

Spletni projekt Moje mnenje je: trenutno ustvarjamo prostovoljci, ki nam je mar. Svoje delo opravljamo zato, ker nam je všeč in ker mislimo, da je koristno. Če bo to res, boste odločili obiskovalci_ke in bralci_ke.

Za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila, nobenih podpor ali donacij. Če se bo to kdaj spremenilo, boste bralci o vsem temeljito obveščeni. Moje mnenje je: ne bo NIKOLI prodajal ideologij, ki bi jih plačevali skriti strici ali tete iz ozadja. Kar mislimo, zapišemo.
S finančnega vidika Moje mnenje je: trenutno ustvarja izgubo. Stroški niso zanemarljivi, prihodkov ni.

Marko Novak

Marko Novak

Ustanovitelj

Marko bere, razmišlja, oblikuje mnenja, za hobi piše in ureja.

 

Špela Potočnik

Špela Potočnik

Podpornica, sodelavka

Špela bere, razmišlja, oblikuje mnenja, za hobi piše in oblikuje.