Select Page

Karizma Opus Dei je takšna, da obstajajo ločeni duhovni centri za moške in ženske. Moški člani (supernumerariji) se zbirajo v moških centrih, ženske (supernumerarije) v ženskih. Zakaj je tako? Člani Opus Dei nis(m)o samo ljudje iz sveta, poročeni – suprenumerariji. So tudi ljudje, ki bolj tesno živijo povezani z Opus Dei – ti so numerariji – neke vrste redovniki, ki živijo v teh duhovnih centrih. Ti so ob vstopu dali zaobljube (nekaj podobnega kot običajni redovniki ali redovnice, kot jih poznamo). Da bi laže držali te obljube, živijo ločeno. Podobno kot so ženski in moški samostani ločeni. Tako je že od začetka Opus Dei-a.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]